Vezetés

A Szemklinika igazgatói

1921-1925

Blaskovics László

c.rk.tanár, h.igazgató

1926-1944

Kettesy Aladár

ny.rk.tanár, igazgató ny.r.tanár (1930)

1944/45 II.

Verzár Gyula

ny.r.tanár, felügyelő tanár

 

Hallberg Gyula

mb. vezető

1945-1969

Kettesy Aladár

ny.r.tanár, igazgató

1969-1994

Alberth Béla

egyetemi tanár, tanszékvezető

1994-2014 június 30.

Berta András

egyetemi tanár, klinikaigazgató

2014 július 1.-2014 december 31.

Berta András

egyetemi tanár, m.b.klinikaigazgató

2015 január 1.-2015 június 30.

Damjanovich Judit

egyetemi docens, m.b. klinikaigazgató

2015 július 1.-

Berta András

egyetemi tanár, klinikaigazgató

 

A Szemklinika jelenlegi igazgatójának életrajzi adatai:

 

Dr. Berta András

(születési hely és idő: Debrecen, 1955. február 23. -)

Szemorvos, professzor, tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató. Debrecenben született 1955. február 23.-án. Szülei: Dr. Berta István és Szegedi Magdolna; Felesége: Dr. Orosi Piroska egyetemi docens, a DE KK Kórházhigiénés Osztályát vezeti. Gyermekei: Dr. Berta András Miklós klinikai farmakológus (sz.1979); Dr. Berta Ágnes Ida szemorvos (sz.1982); Dr. Berta Tibor Benjámin urológus rezidens (sz.1992). Általános és középiskoláit Debrecenben végezte. Középiskolás korában Országos Tanulmányi Versenyen biológiában országos első helyezést ért el 1972-ben. 1973-ben érettségizett a KLTE Gyakorló Gimnáziumában Debrecenben. 1979-ben „suma cum laude” minősítéssel és Weszprémi díjjal kapta általános orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Egyetemi évei alatt két éven át a DOTE Tudományos Diákköri Tanács diákelnöke volt. Végzése óta a DOTE, majd a Debreceni Egyetem Szemklinikáján dolgozik. 1984 Szemészetből, 2001 Gyermekszemészetből szakvizsgázott; 1984-ben az orvostudomány kandidátusa (PhD) a disszertáció címe: „Diagnosztikus könnyfehérje-meghatározások”; 1993-ben az orvostudomány doktora (MTA doktora) a disszertáció címe:„Tear Proteinases and Proteinase-inhibitos in Different Types of Keratitis and in Corneal Ulcers”, tudományos fokozatokat szerzett. 1989-ben két hónapig Research Fellow-ként dolgozott (Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University) Baltimore-ban; 1990-ben egy évig Visiting Professor-ként (Dry Eye Institute, Lubbock, Texas) dolgozott az USA-ban. 1994 óta egyetemi tanár és a DOTE majd a DE OEC, jelenleg a DE KK Szemklinika igazgatója. 1999-ben fél évig a DOTE, 2000-2005 között a DE OEC ÁOK dékánja; 2005-2007 között a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese; 2007-2010 között a DE OEC klinikai elnökhelyettese volt. 2004-től doktori program vezető („Epidemiológiai és klinikai epidemiológiai vizsgálatok” doktori program, 2008-ben a program neve „Klinikai vizsgálatok”-ra változott), 2006-tól doktori iskolavezető („Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola”, KODI). Legfontosabb klinikai eredménye az intraoculáris daganatok kontakt-sugárkezelésének (Ruthenium-106 szemészeti applikátorok) magyarországi bevezetése és több évtizeden át történő sikeres alkalmazása. A Kettesy-Alberth szemészeti iskola nemzetközileg elismert, kiemelkedő tagjaként jelentős kutatási eredményeket ért el a könny fehérje-összetételére, annak patológiás változásaira, a könnyben lévő proteolitikus enzimeknek a szaruhártya-gyulladások kialakulásában és a corneális sebgyógyulásban játszott szerepére vonatkozóan. Munkatársaival leírta a humán könnyben jelen lévő plazminogén aktivátor inhibitorokat, és feltárta azok szabályzó szerepét a különböző keratitisek és corneális fekélyek kialakulásában. 1993-óta országos szaruhártya-átültetési regiszter, 1994-óta kontaktlencse-labor, 1994-óta cornea bank, 1995-óta excimer lézeres refraktív sebészeti központ, 2011-óta femtosecundum lézeres műtő működik az általa vezetett Szemklinikán. Számos alapkutatási eredmény, új diagnosztikus és terápiás eljárás bevezetése mellett, a legjelentősebb eredménye az excimer lézeres műtétek komplikációjaként jelentkező corneális homály kivédésére szolgáló eljárás kidolgozása. A témában, azóta is, a szakma vezető nemzetközi folyóirataiban folyamatosan publikációik jelennek meg. Munkacsoportja a Johns Hopkins University "Invention of the Year" pályázatán, több tudományterület közel 200 pályázója között, 2001-ben az I. díjat nyerte el. Eljárásukat az USA-ban, az Európai Unióban, Ausztráliában és Japánban szabadalmaztatták. A szabadalmat az amerikai AdPharma gyógyszergyár megvásárolta. Az eddig megjelent közleményeinek és könyvrészleteinek a száma: 363; lektorált folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott in extenso közleményeinek összesített impaktfaktora: 250.353, idézettsége: 1103, Hirsch indexe:17. Legjelentősebb publikációja az 1992-ben az Amerikai Egyesült Államokban megjelent "Enzymology of the Tears" című egyszerzős, 320 oldalas, monográfia (CRC Press, Boca Raton, FL, USA); 1984-től a Magyar Szemorvostársaság vezetőségi tagja; 2007-2010 között a Társaság elnöke volt, 2004-2009 között a Szemészeti Szakmai Kollégium elnöke volt; 1984-től az International Dakryological Society (alapító) tagja; 1994-től az American Academy of Opthalmology tagja; 1994-től a „Szemészet” folyóirat szerkesztő bizottságának a tagja; 2011-2013 a  „Szemészet” folyóirat szerkesztő bizottságának az elnöke volt; 2005-2008 között az MTA Orvosi Tudományok Osztálya III.sz. doktori bizottságának tagja volt; 2007-2013 között tagja volt az országos Bólyai Ösztöndíj Bizottság zsűrijének. MTA köztestületi tagként 2014-től dolgozik az MTA Műtétes Klinikai Munkabizottságában; Angol felső fokú és orosz közép fokú „C” típusú állami nyelvvizsgával rendelkezik. Ezen kívül előadói szinten beszél németül. Hobbyja a numizmatika, amit tudományos igényességgel művel, numizmatikai folyóiratokban jelennek meg cikkei. Munkatársai közül 23 fiatal orvos szerzett PhD fokozatot, 9 tanítványa habilitált. Az általa vezetett klinikáról eddig nyolcan kaptak főorvosi kinevezést. Közülük hatan megyei kórház osztályvezető főorvosai lettek.

 

 

Kitüntetései, elismerései:

 

„Weszprémi díj” (Debreceni Orvostudományi Egyetem)

(1979)

„Az Egyetem ifjúságáért emlékplakett” (Debreceni Orvostudományi Egyetem)

(1980)

„Lacrima Award" (Dry Eye Institute, Lubbock, TX, USA)

(1984)

„Papolczy Ferenc díj” (Országos Szemészeti Intézet)

(1984)

„Széchenyi Professzori Ösztöndíj” (Oktatási Minisztérium) 

(1997-2001)

„Invention of the Year Award 2001. 1st Prize” (Johns Hopkins University, Baltimore, ML, USA)

(2001)

„Norvég Királyi Érdemrend, Parancsnoki Kereszt” (Oslo, Norvégia)

(2002)

„2002-ben megvalósult jelentős innováció" elismerés (Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat)

(2003)

„A Debreceni Egyetem Innovációs Díja” (Debreceni Egyetem)

(2003)

„A Bosznia-Hercegovinai szaruhártya-átültetési program elindításának segítéséért elismerő oklevél” (a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma)

(2005)

„Szent-Györgyi Albert díj” (Oktatási és Kulturális Minisztérium)

(2007)

„Alberth Béla díj” (Magyar Szemorvostársaság)

(2008)

„Millenniumi díj” (Magyar Szabadalmi Hivatal)

(2008)

„Bjerrum Lecture"és"Bjerrum Medal" díj (Dán Szemorvostársaság)

(2009)

„90 éves a Debreceni Orvosképzés” elismerő oklevél és ezüst emlékérem (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum)

(2010)

„Imre-Blaskovics díj” (Magyar Szemorvostársaság)

(2011)

„Counsellor of the International Dakryological Society” (Manila, Fülöp Szigetek)

(2011)

„25 éves a debreceni idegen nyelvű orvosképzés” díj (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum)

(2012)

„Best Paper in Acta Ophthalmologica in 2012-2013, SILVER MEDAL” Koppenhága, Dánia

(2013)

„Széchenyi Ferenc Jutalomérem”(Magyar Éremgyűjtők Egyesülete)

(2014)

„A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje” (Magyarország Köztársasági Elnöke)

(2015)

„30 éves az angol nyelvű orvosképzés” ezüst emlékérem és kisplasztika (Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar)

(2017)

             

Debrecen, 2018. február 23.