Rólunk

Lectori Salutem!

 

Üdvözlet az olvasónak! Számos klasszikus latin nyelvű könyv előszava ezzel a köszöntéssel kezdődik. Célja a "nyájas" olvasó (lector amice) jóindulatának megnyerése (captatio benevolantiae). Az előszó bevezetés, latinul introductio. Az introductio, bevezetés mellett, bemutatást, vagy bemutatkozást is jelent. A bemutatkozás esetünkben tájékoztatás (informatio) és útmutatás (instructio) is kell, hogy legyen, de egyben ajánlat, vagy ajánlkozás (commendatio) is. És ez nem játék a szavakkal! A felsoroltakat mind így gondoljuk, és ezen a honlapon ezek megvalósítására törekszünk!

Prof. Dr. Berta András
egyetemi tanár
a Szemklinika igazgatója

 

Vezetés

A Szemklinika igazgatói

1921-1925

Blaskovics László

c.rk.tanár, h.igazgató

1926-1944

Kettesy Aladár

ny.rk.tanár, igazgató ny.r.tanár (1930)

1944/45 II.

Verzár Gyula

ny.r.tanár, felügyelő tanár

 

Hallberg Gyula

mb. vezető

1945-1969

Kettesy Aladár

ny.r.tanár, igazgató

1969-1994

Alberth Béla

egyetemi tanár, tanszékvezető

1994-2014 június 30.

Berta András

egyetemi tanár, klinikaigazgató

2014 július 1.-2014 december 31.

Berta András

egyetemi tanár, m.b.klinikaigazgató

2015 január 1.-2015 június 30.

Damjanovich Judit

egyetemi docens, m.b. klinikaigazgató

2015 július 1.-

Berta András

egyetemi tanár, klinikaigazgató

Történet

         A debreceni Szemklinika megszervezése 1921-ben Blaskovics László nevéhez fűződik. Blaskovics professzor viszonylag rövid idejű debreceni tevékenysége nemcsak szervező munkája miatt jelentős, hanem műtéti gyakorlata és orvosi magatartása következtében is. A Debreceni Szemklinika igazgatását csak átmenetileg és helyettesként vállalta. Debrecenbe csak időnként látogatott el, mivel szemkórházi igazgatóságát továbbra is megtartotta. 1925-ben a Debreceni Egyetemről visszavonult; Budapesten lett egyetemi tanár 1928-ban.

         Fő munkaterülete a műtéttan volt, több műszerkonstrukciót is alkotott. Számos műtéti eljárás nemzetközi elterjedése is az ő nevéhez fűződik. "Szemészeti műtéttan" c. könyve három kiadásban is megjelent. Összefoglaló munkája Kettesy Aladár társszerzőségével németül jelent meg 1938-ban, halála évében.

         Blaskovics tanszékét fiatal tanársegéde (Kreiker) Kettesy Aladár vette át 1926-ban. A Szemklinika épülete eredetileg 120 ágyas befogadóképességűre épült, azonban csak 46 ágy berendezésére került sor 1921-ben. Így a klinika egyik szárnya lakások, később a Fül-Orr-Gégeklinika, végül a Stomatológiai Klinika ideiglenes elhelyezésére szolgált.

         Kettesy Aladár alatt a Szemklinika a szemészeti műtéttannal, a látás fizikai-fiziológiai és pszichológiai problémáival foglalkozott. A gyakorlati orvosképzés szorosan kapcsolódott elméleti munkásságával. 1922-ben hézagpótló művet adott ki orvostanhallgatók (továbbá iskolaorvosok, vasúti orvosok, katonaorvosok és szemészorvosok) felkészítésére.

         A rövidlátás problémáival, a szem élettanával, az optikai felismerés pszichológiai folyamataival, a tárgy- és színlátás kérdéseivel elmélyülten foglalkozott.

         A háború után az ágyak száma előbb 55-re, később 85-re emelkedett. Bővültek a klinika munkahelyei is: Élettani, Optikai Laboratórium létesült, amelyben főleg a tárgylátás és színlátás problémáival foglalkoztak. Egy új varróanyag segítségével sikerült a keratoplasztikát tökéletesíteni. A klinika docensének, Alberth Bélának erről a tárgyról megjelent monográfiája nemzetközi sikert aratott. Új részlegként Kancsalsági, valamint Glaucoma-Gondozó Állomás létesült. Fotolaboratórium, Klinikai Szövettani Laboratórium egészítette ki a fentieket.

         A klinikáról német nyelven három szakkönyv jelent meg. Kettesy: "Eingriffe am Auge" három kiadása, Alberth Bla: "Keratoplastik" (1961) és Alberth Béla: "Chirugische Behandlung der Ätzverletzungen des Auges" (1971).

         Kettesy professzor nyugdíjba menetele (1969) után Alberth Béla (életrajz) professzor vezetése alatt a Szemklinika a Blaskovics-Kettesy iskola szellemében a legjobb hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése mellett dolgozott. Ennek elismerését fejezte ki a Graefe-díj odaítélése (1973).

Évente a klinika 85 ágyán 2000-2100 nagyműtétet és 500-600 ambuláns műtétet végeztek. Számos műtéti eljárást elsőként vezettek be hazánkban (cyclectomia-, vitrectomia-, myopia-ellenes műtétek stb.).

         1968-ban kezdődött a világon a szemészeti műtéttan egy teljesen új ága, az üvegtesti sebészet. A klinika élen járt az új módszer meghonosításában és a vitrectomia bevezetésében. Kialakult a klinika új profilja: a hátsószegment-sebészet. A klinika fő tudományos profilja továbbra is a szaruhártya-átültetés klinikai és transzplantációs immunológiai kérdéseinek kutatása maradt.

         A hyalokeratopathia klinikai és hisztopatológiai vizsgálata alapján kandidátusi, a cornea degeneratiók klinikai és hisztopatológiai vizsgálata alapján pedig kandidátusi és doktori disszertációk születtek.

         A koraszülöttek végleges vakságot okozó retinopathiája megoldásához jelentett néhány fontos lépést a kérdésről készült kandidátusi disszertáció (Hatvani). A száraz szem syndroma pathomechanizmusáról és kezeléséről szintén kandidátusi értekezés készült (Török Magdolna). Az üvegtesti sebészet elképzelhetetlen ultrahang-diagnosztika nélkül. A kialakított Ultrahang-Laboratórium munkája, amelyben hazánkban először dolgoztak a "B" eljárással is, újabb kandidátusi értekezést eredményezett (Kolozsvári). A nagy elméleti és gyakorlati jelentőségű könnyvizsgálatok egy további kandidátusi értekezést eredményeztek (Berta).Hazánkban bevezették és először végeztek műtéteket a nagyfokú progresszív myopia ellen, és radialis keratotomiát az egyszerű myopia esetén. Elsőként vezették be az intraocularis melanomák Rhu106 applicatorral történő kezelését. A fluorescein angiographia és az argon-krypton lézer bevezetésével megvalósították a legmodernebb diagnosztikus és terápiás módszereket.

         1982-ben Zajácz Magdolna egyetemi tanári kinevezést kapott. Egyetemi tanári kinevezést nyert a Szegedi Szemklinikán Süveges Ildikó, a debreceni klinika volt egyetemi docense is, majd Budapestre történő távozása után Kolozsvári Lajost nevezték ki. A debreceni klinikáról került ki Vörösmarthy Dániel professzor is.

         1994-ben a Szemklinika igazgatójává Berta Andrást nevezték ki. Igazgatóvá való kinevezését követően bevezette az intraocularis tumorok contact béta-sugárkezelését és szemészeti Onkológiai Centrumot alakított ki. Új szakrendeléseket indított, megszervezte a járóbetegellátás számítógépes feldolgozását. Pályázatokkal bővítette a klinika műszerezettségét (új lézerkezelés, számítógéppel vezérelt látótér vizsgáló berendezés, UH-diagnosztikus műszerek stb.). Cornea Bank és Contactlencse Laboratórium működését szervezte meg. A klinika vezetőszerepet ért el a szaruhártya-átültetés, a myopia ellenes műtétek, az intraocularis daganatok sugárkezelése területén. Az ország szaruhártya átültetésének 30-40 %-át a debreceni Szemklinikán végezték. Új műtéti technikát, diagnosztikus eljárásokat, az immunszupresszió új módszereit vezették

 

Gyógyítás

1994-ben fekvőbeteg ellátást 80 ágyon, járó beteg ellátást 8 szakrendelésen (általános szemészet, ultrahang, lézer, flag, koraszülött, intraocularis tumor, EOP, klinikai labor) láttak el. Jelenleg 50 ágyon, 8 szakrendelésen (általános szemészet, ultrahang, intraocularis tumor, lézer, klinikai labor) dolgoznak. Az ellátott járó beteg esetszám évi 50 000-re, az ambuláns beavatkozások száma évi 80 000-re növekedett. Az összes műtéteik száma a korábbi időszakhoz képest mintegy 25 %-kal növekedett és évi 2400-2500 műtét körül stabilizálódott. A cataracta műtéteik száma évről-évre emelkedett, ezen belül a fakoemulzifikációk aránya 12,4 %-ról 87,4-ra, majd 98,9 %-ra emelkedett. emelkedett.

A klinika a gyógyító munkában megőrizte országosan elismert vezető szerepét a szemsebészet 4 kiemelt területén (szaruhártya-átültetés, myopia ellenes műtétek, szemészeti plasztikai és rekonstrukciós sebészet, intraocularis daganatok műtéti és sugárkezelése), sok tekintetben sikerült tovább is fejleszteni azt. Profiljaik felölelik szemészeti vizsgálatok és betegségek teljes körét, a legmodernebb diagnosztikai, műtéti eljárásokat, terápiás beavatkozásokat és a kapcsolódó tudományos kutatásokat. A Szemklinikán 1995-óta működő refraktív sebészeti központ az excimer lézeres fotorefraktív és fototerápiás keratektómiák mellett, Magyarországon elsőként vezette be a lézerrel kombinált automata lamelláris keratektomiát, a LASIK-et.

 

A Szemklinika szakmai struktúrájának változása

1998-ban fekvőbeteg ellátást 80 ágyon, járó beteg ellátást 8 szakrendelésen (általános szemészet, ultrahang, lézer, flag, koraszülött, intraocularis tumor, EOP, klinikai labor) 168 szakorvosi és 40 nem szakorvosi órával dolgoztunk. Ez az elmúlt 20 év alatt többször módosult. Jelenleg 43 ágyon, az általános szemészeti rendelések mellett, 8 szakrendelésen (orthoptica, ultrahang, intraocularis tumor, lézer, retina, cornea, glaucoma és EOP) 243 szakorvosi és 20 nem szakorvosi órával dolgozunk.

 

Teljesítményadatok

Járó beteg és fekvőbeteg teljesítményünk a vizsgált periódus első felében folyamatosan emelkedett. Az ellátott járó beteg esetszám évi 32 000-ről 50 000-re, az ambuláns beavatkozások száma évi 77 000-ről 80 000-re, az ambulancián termelt pontok száma évi 122 000 000-ról 128 000 000-ra növekedett. A fekvőbeteg súlyszámok évi 4100-ról 4400-ra növekedett, az átlagos ápolási idő 6 nap körül, a case-mix index 1,0 körül, az ágykihasználtság 70 % körül volt. 2004-2007 között a egy hónapra eső súlyszám érték a korábbi 250-ről tovább emelkedett 350 körülire, voltak hónapok, amikor a 400-at is meghaladta. A 2007 július 1-jével bevezetett TVK az OEP által kifizetett fekvőbeteg teljesítményünket havi 200 körüli értékre csökkentette. 2003-ban a havi járó beteg esetszámunk 4-5000 között, a beavatkozások száma, 40-60 000 között, az ambuláns pontok száma 9-11 millió pont között ingadozott. 2007-ban a havi járó beteg esetszámunk 4000 körül, a beavatkozások száma, 40 000 körül, az ambuláns pontok száma 9 millió pont körül ingadozott. Az összes műtéteink száma a korábbi időszakhoz képest mintegy 25 %-kal növekedett és évi 2400-2500 műtét körül stabilizálódott. A cataracta műtéteink száma évről-évre emelkedett (1998-ban 1100, 2007-ben 1667 volt), ezen belül a fakoemulzifikációk aránya 12,4 %-ról 87,4-ra,, majd 98,9 %-ra emelkedett.

 

 

 

2018.02.20-i várólista adatok

 

Adattípus

Országos

KK

Várakozási idő (nap)

90

53

Várakozók száma (fő)

11 988

228

Forrás: https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/

 

A várólistás beavatkozások aránya az elmúlt 5 évben 42-45% között ingadozott. A szürkehályog műtéteket jelentős részben egynapos sebészeti ellátás keretében végzik el. Egy beavatkozás átlagosan negyedóra, az eljárás rutinszerű. Félóránként tudják a beavatkozásokat elvégezni, a két műtőben párhuzamosan.

 

Gazdálkodás

A Szemklinika gazdálkodása az önálló gazdálkodás bevezetése óta folyamatosan kiegyensúlyozott volt. Minden hónapot veszteség nélkül és minden évet megtakarítással zártunk, mely a tönkrement műszereink pótlása mellett szerény, a szakmai fejlődése által megkövetelt, fejlesztéseket is lehetővé tett. Az eredményes gazdálkodás, a folyamatosan magas (ameddig a TVK-val nem korlátozták addig növekvő) teljesítmény és az átgondolt beszerzések mellett, az országos- és a centrum-átlag alatti bér dologi aránynak is köszönhető. Egyszerűbben fogalmazva kevesen (éppen optimális dolgozói létszámmal) sokat dolgoztunk. Racionalizálásokkal, átszervezésekkel és fejlesztésekkel sikerült a változó körülményekhez, a romló finanszírozási környezethez és a rohamléptekkel fejlődő szakmai követelményekhez alkalmazkodnunk.