Oktatás

 

1996-óta ötödéven egy félévben félévfolyamot oktatunk, magyar, TOK-os, és fogorvos-tanhallgatókat. Óraszám: 15 óra előadás, 22 óra gyakorlat. Az oktatott tananyag korszerű, a legmodernebb műszeres vizsgálatok, műtétek bemutatásán alapul. A használt tankönyv a Süveges Ildikó (szerk.): a „Szemészet”, melynek Berta András a Szemklinika professzora az egyik szerzője, 1998-ban jelent meg, 2002-ben átdolgozva újabb kiadást ért meg. A számonkérés módja a félévvégi szigorlat. 1995-től bevezettük a gyakorlati vizsgát is, mely egy 100 darabból álló diasorozatból 5 kép felismerését jelenti.

Az 2006-ban megtörtént a tantermünk teljes rekonstrukciója, korszerű oktatási eszközökkel történő felszerelése és a gyakorlati képzéshez használt oktatási helyiségünk minden szemészetben használt fontosabb vizsgáló eszközzel felszerelése. Az ezt követő években a rezidensképzés infrastrukturális feltételeit teremtettük meg. Az oktató helyiségben egy elkülönített részben mikrosebészeti oktató részleget alakítottunk ki, ahol a rezidensek állatszemeken gyakorolják a szemműtétek alaptípusait Oktatási felszerelésünk teljesen megújult az oktatási anyagok készítése és bemutatása tekintetében áttértünk a digitális technikára. Ehhez részben pályázati forrásokból részben saját erőből digitális fototechnikai berendezések vásároltunk.

A Szemklinika posztgraduális képzésébe, a gyakorlati képzést elősegítő és egyes műtétek végrehajtására való képességet oklevéllel igazoló tanfolyamokat vezettünk be, amelyek országos vonzáskörűek és a szemészek mellett más szakmák képviselőinek (pl. plasztikai sebészeknek) az érdeklődését is felkeltették. Részt veszünk a szemészeti szakvizsga követelményeket és a szemészeti szakmai protokollokat kidolgozó országos hatáskörű bizottságok munkájában. 2003-ban „Diplomás szemészeti szakápoló” és „Szemészeti szakasszisztens” képzési kurikulumokat dolgoztunk ki.