Kutatás

A Debreceni Szemklinikán az elmúlt 20 évben végzett tudományos munka a hazai szemklinikák között kiemelkedő és nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Husz év alatt 163 nemzetközi (impaktfaktoros folyóiratban) megjelent közleményt publikáltunk, ezek átlagos impaktfaktora több mint 1.3, mely szám a szemészeti folyóiratok átlagos impaktfaktor értékénél magasabb. A kutatási eredmények mellett az innováció terén is elismerésre méltó aktivitásunkat mutatja 4 szabadalom, az amerikai Johns Hopkins Egyetem-től kapott „Innovation of the Year, 2001” díj, a Debreceni Egyetem Innovációs díja, és a Magyar Szabadalmi Hivatal által az InnoTears Kft.-nek (a Debreceni Egyetemen 2006-ban a Szemklinika két oktatója részvételével létrejött „spin off” vállalkozásnak) 2008-ban odaítélt „Millennium díj”.

 

Kutatási területek

 • A lézeres szaruhártya műtétek komplikációjaként jelentkező szaruhártya-homály keletkezési mechanizmusának feltárása, a homály kialakulásának hátterében álló fokozott hegesedést gátló (a könnyből ilyen esetekben hiányzó urokináz aktivitás pótlásán alapuló) szemcsepp kifejlesztése, szabadalmaztatása, hasznosítása (az amerikai AdPharma gyógyszergyár megvásárolta, preklinkai vizsgálatok zajlanak). A könny urokináz aktivitásának meghatározására alkalmas betegágy melletti teszt kifejlesztése és szabadalmaztatása. A szaruhártya-fekélyek kialakulását gátló két proteáz-inhibitor gyógyszerhatóanyag kifejlesztése és szabadalmaztatása.
 • Keratoprotézis (mesterséges szaruhártya) kifejlesztése, szabadalmaztatása, klinikai kipróbálása és a gyártás elindítása (Széchenyi pályázat 16 millió Ft támogatás, gyártó cég a Medicontur, Zsámbék, Magyarország).
 • Szaruhártya-átültetések során használt egyszer használatos körkés (cornea-trepán) kifejlesztése, szabadalmaztatása és klinikai kipróbálása.
 • A DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai intézettel, a KBMPI-vel és a Megelőzőorvostani Intézettel zajló kollaborációk keretében a congenitális cornea-disztrófiák (örökletes szaruhártya-elfajulások) és a szemben elhelyezkedő örökletes daganatok (retinoblasztoma, von Hippel angiomatosis) genomikai és proteomikai hátterének kutatása számos új kutatási eredmény (köztük két új mutáció) leírásához vezetett.
 • „Szemfenéki betegségek molekuláris genetikai és epidemiológiai vizsgálata” című 2007-ben elnyert 12 millió Ft kutatási támogatással járó OTKA pályázatból az ideghártya és az érhártya örökletes betegségeinek genetikai hátterének kutatatása tovább folytatódik.
 • A retinális pigmentepitélsejtek fagocitotikus működésének az időskori makuladegeneració patogenezisében játszott szerepének kutatása (a DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetével elindult kollaboráció).
 • A gombás endoftalmitiszek s azok kezelésére alkalmas gyógyszerek in vitro és in vivo vizsgálata (a DEOEC Mikrobiológiai Intézettel elindult kollaboráció).
 • A szaruhártya-átültetést követő lokális immunológiai reakciók könnyből végzett vizsgálatokkal való nyomon követését és a transzplantátum-rejekció előjelzését célzó kutatások a DEOEC Immunológiai Intézetével, a szaruhártya sebgyógyulás zavarainak és a XIII-as véralvadási faktorral való összefüggésének könnyben való kutatása a KBMPI-vel való kollaborációban folyik.
 • Az endokrin oftalmopátia patomechanizmusának már évtizedek óta folyó kutatásoknak (kollaboráció a DEOEC I.sz. Belgyógyászati Klinikájával) új területe nyílt meg az orbitális dekompressziós műtétek során az oftalmopatáiás betegek orbitájából eltávolított szövet immunkompetens sejtjeinek vizsgálatával (kollaboráció a Koppenhágai Egyetem Szemészeti Patológiai Intézetével).
 • Szaruhártya-átültetés femtoszekumdum lézerrel.
 • Könny-citokinmeghatározások ektatikus cornea-disztrófiákban.
 • Biokémiai és klinikai vizsgálatok diabeteszes retinopathiás betegeken.
 • A szemfelszínen elhelyezkedő malignus daganatok interferon terápiája.
 • Biológiai terápia endogén uveitiszes betegeken.
 • Szemfelszín-betegségek kezelése libális őssejt-beültetéssel.
 • Mesterséges szaruhártya fejlesztés és kipróbálás állatkísérletekben.
 • Vaszkuláris szembetegségek befolyásolása intravitreálisan adott VEGF-gátló szerekkel.
 • Intraocularis melanomák in vivo biopsziája vitrectomiás körülmények között.
 • A Meibom mirigy diszfunkció patogenezisének, diagnosztikájának és hatásos terápiájának vizsgálata evaporatív száraz szemű betegeken.
 • Congenitalis szembetegségek genotípusa és fenotípusa közötti összefüggés vizsgálata.

Sikeres pályázatok és elnyert támogatások (1994 és 2010 között)

 • OTKA pályázat: Retinoblasztómából nyert sejtek fluoreszcein in situ hibridizációs karakterizálása, 1 400 000, OTKA sz: F014683, (1995-1999);
 • Mecenatura pályázat: A cornea atomerő mikroszkópiája, 1 500 000 Ft , Mecenatura-DOTE sz: 1447 (1996-1998);
 • OMFB pályázat: A LASIK /Laser Assisted In Situ Keratomyleusis/ Magyarországi bevezetése, 14 200 000 Ft ., 97-20-MU-0037, (1997);
 • OTKA pályázat: Molekuláris biológiai vizsgálatok stromalis szaruhártya disztrófiákban, 1 000 000 Ft , OTKA sz: F022917 (1997-1998)
 • ETT pályázat: A phospholamban szerepe az extraocularis izmokban, 1 800 000 Ft , ETT sz: T-13091/97 (1997-1999)
 • ETT pályázat: Antioxidáns enzimek a humán conjunctiva és cornea gyulladással és degenerációval járó kórképeiben, 1 200 000 Ft , ETT sz: T-13092/97(1997-1999)
 • TEMPUS-JEP pályázat: PCR berendezés vásárlása, 7 000 ECU, No.S-JEP-12071-97, (1997-2000);
 • Lions International Fund pályázat: Cornea Bank fejlesztés, 48 000 USD, (1998);
 • OMFB pályázat: Az intraocularis tumorok diódalézer kezelésének hazai megvalósítása, 8 000 000 Ft ., OMFB-0156798, (1998);
 • ETT pályázat: A ßIG-H3 szerepe a szaruhártya-disztrófiákban és a szaruhártya egyéb betegségeiben, 1 240 000 Ft ., T-07 056/99, (1999-2000);
 • DE OEC TOK oktatási infrastrukturális fejlesztési pályázat: Ophthalmoneurologiai oktató kabinet és szemészeti elektrofiziologiai kutató laboratórium létrehozása a Debreceni Szemklinikán, 3 500 000 Ft , (2000)
 • DE OEC „A szakképzés oktatói dologi feltételeinek javítása” pályázat: Szemész rezidens műtő technikai feltételeinek javítása, 1 000 000 Ft , 94-13/2001.OEC (2001 március)
 • OM műszerpályázat: Korszerű corneális diagnosztika (cornea topographia), 5 000 000 Ft ., MU-00409/2000, (2001 április-2001 október);
 • DOTE Fejlesztésért Alapítvány: Újszülöttek szemészeti vizsgálatához indirekt binoculáris ophthalmoscop vásárlása, 442 600 Ft , (2001 május)
 • NKFP pályázat: Keratoprothezis (műanyag szaruhártya) kifejlesztése, 16 000 000 Ft , 3900-26-1167 88/2001, (2001);
 • ETT pályázat: Az 5q31-es kromoszóma locushoz kötött szaruhártya disztrófiák patomechanizmusának vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. 1 500 000 Ft , ETT sz.:185/2001, (2001-2003);
 • FKFP pályázat: Az 5q31 régióhoz kapcsolt szaruhártya disztrófiák patogenezise, 4 500 000 Ft , FKFP sz: 0086/2001 (2001-2004)
 • Lions International Fund pályázat: Lions Eye Institute fejlesztés, 30 000 USD, (2002);
 • Mecenatura pályázat: Ink 4a gén és sejtfelszíni antigének identifikálása intraocularis melanómákban. 2 250 000 Ft , Mec 5/2002 DE OEC (2002-2005)
 • Oktatási Minisztériumi pályázat: Gyakorlati Szemészet, interaktív oktató CD háziorvosok és házi gyermekorvosok számára, OM 287/2002, 800 000 Ft , (2002);
 • OTKA pályázat: Könny plasminogen aktivátor szintváltozás photorefraktív excimer laser (PRK) kezelést követően. 6 589 000 Ft ., OTKA sz.: T 038351, (2002-2005);
 • OTKA pályázat: Szemfenéki betegségek molekuláris genetikai és epidemiológiai vizsgálata, 10 824 000 Ft , OTKA sz.: 68616 (2007-2011)
 • Mecenatura pályázat: Molecular mechanisms of the clearance of photoreceptor outer segments by the retinal pigment epithelium in age-related macular degeneration. 2 250 000 Ft , Mecenatura-DEOEC sz: Mec-12/2008. (2008-2010)
 • Mecenatura pályázat: Nagydózisú caspofungin alkalmazása invazív candidiasis és endophthalmitis kezelésére. 2 250 000 Ft , Mecenatura-DEOEC sz: Mec-9/2008. (2008-2010)

A Debreceni Egyetem Szemklinika legjelentősebb eszközbeszerzése, egyben legjelentősebb technológiai fejlesztése az elmúlt időszakban a DEOEC által 2011-ben elnyert és 2013-befejezett Európai Uniós pályázat (TIOP/2.0/2.0/7/2011) részeként a Szemklinikára került 136.000.000, Ft vissza nem térítendő támogatásból vásárolt, szemészeti operáló lézer (Zeiss, Visumax). berendezés. A femtosecundum operáló lézert a szaruhártya-átültetéseink könnyebbé, biztonságosabbá és eredményesebbé tételére (lézeres trepanálás contra körkéssel történő kézi trepanálás) vásároltuk. A femtosecundum lézer működtetéséhez szükséges speciális műtőt (szünetmentes áramforrás, páramentes, állandó hőmérsékletű környezet, megfelelő teherbírású és rezgésmentesen kialakított, ugyanakkor steril műtéteknek is megfelelő padlózat) részben központi (DE OEC) részben saját, szemklinikai forrásból, 55.000.000,- Ft értékben alakítottuk ki. Mind a műtőt, mind a lézert, a fent leírt célra, azóta is sikeresen használjuk.